Historia

OSP Grudynia Wielka

Ochotnicza Straż Pożarna powołana została przez mieszkańców wsi Grudynia Wielka w 1894r. Jej pierwszym komendantem był karczmarz nazwiskiem THIEL. Po nim tą funkcję objął jego syn Max THIEL., który funkcję komendanta pełnił do 1945r. Do pożaru komendant THIEL wyjeżdżał swoimi końmi i sikawką. Jako sygnalizacji używano trąbki alarmowej, która obsługiwał Józef WLODORSCH.

W roku 1919 po zakończeniu I wojny światowej odbyła się uroczystość 25-lecia powołania Ochotniczej Straży Pożarnej. Z uroczystości tej oprócz zdjęcia nie zachowały się żadne dokumenty – zaginęły podczas działań wojennych. W latach 30-tych jednostka strażacka wyposażona była w motopompę. Aktywnym strażakiem w tym okresie był Alfred SCHIWEK. II Wojna Światowa przerwała działalność OSP.

 

Do reaktywacji OSP doszło po wybuchu dwóch pożarów. W maju 1954 roku paliły się stodoły na folwarku Krasowa. 8 września 1954 roku o godz. 12:10 był pożar stodoły na plebani wynajętej przez gospodarza Alfonsa Włodarza. Komendantem został Morawiec Rudolf. Zarząd OSP: Jarosz Oskar, Chodor Adolf.

 

W roku 1954 za aktywną działalność i ofiarny udział w gaszeniu licznych pożarów, które miały miejsce w samej wsi jak również w sąsiednich wsiach, miejscowy PGR w dowód uznania przekazuje jednostce ciągnik. Strażacy JAROSZ i PORSCHKE przystosowali do niego pompę własnego pomysłu o wydajności około 400 l/m. W dowód podziękowania za otrzymaną nagrodę sekcja bierze udział w licznych zawodach strażackich organizowanych przez sąsiednie OSP, odnosząc sukcesy.

Dnia 15 sierpnia 1955 roku bierze czynny udział w zawodach wojewódzkich w Opolu, gdzie sekcja wraz ze sprzętem budzi duże zainteresowanie.W tymże roku powstaje sekcja młodzieżowa, jej dowódcą zostaje Helmut KASPEREK.


Członkowie sekcji Młodzieżowej:

  • Zygfryd Kasparek

  • Józef Siekiera

  • Klink Hubert

  • Heizig Józef

  • Teichman Gerard

  • Siwek Alfred

  • Gogolin Józef

  • Kolenda Rudolf

  • Kuznik Herbert

W roku 1956 Komendant Powiatowy w Koźlu Franciszek SZAŁA widząc duże zaangażowanie i zapał strażaków, przydziela jednostce poniemiecką motopompę „MAGINS”, którą strażacy wyremontowali i doprowadzili do użytku. Strażacy dla pozyskania finansów organizują na terenie wsi zabawy, z których dochód przeznaczają na zakup umundurowania. Państwowe Gospodarstwo Rolne Grudynia Wielka w roku 1956 przekazuje dla jednostki kolejny ciągnik „ZETOR”, który po przeróbkach zostaje dostosowany do służby przeciw pożarowej. Aby ciągnik był przydatniejszy i wygodniejszy strażacy przygotowują przyczepę przystosowaną do przewozu ludzi i kompletnego sprzętu.

W roku 1958 komendantem OSP został JAROSZ OSKAR. W tym też roku strażacy brali aktywny udział w licznych zawodach, w których osiągają czołowe miejsca; a mianowicie:
- I miejsce w zawodach miejscowych
- I miejsce w zawodach powiatowych
- III miejsce w zawodach wojewódzkich w Brzegu.
W nagrodę jednostka otrzymała motopompę M-8 „LEOPOLIA”.

W latach 1960-65 mechanikiem sprzętu p.poż był Ernst Purschke, który z Rudolfem Morawcem remontują i doskonalą sprzęt. Dzięki ich pracy na zawodach strażackich w Maciowakrzu pompa ciągnikowa podaje 7 strumieni wody. Był to wielki sukces. 

W 1963 szeregi OSP opuścił długoletni strażak Alojzy Bendig. W latach 1960-65 naczelnikiem był Longin Bendig a najbardziej aktywni członkowie to: Kolenda Henryk, Kolenda Jan, Purschke Ernst, Morawiec Rudolf. OSP aktywnie uczestniczy w życiu miejscowego środowiska przyciągając do swoich szeregów młodzież. Przy jednostce OSP działają sekcje młodzieżowe: sekcja żeńska i sekcja harcerska. Sekcje te zdobywają liczne wyróżnienia w organizowanych zawodach  i współzawodnictwie.

 

W latach 1966-70 naczelnikiem jest Helmut Habura. W gospodarstwie Pawła Seidel wybucha pożar. Z płonącej stodoły uratowano jedynie sprzęt rolniczy. Za uczestnictwo odznaki wzorowego strażaka dostali: Teichman Alfred, Pelka Horst, Teichman Gerard. W 1968 roku na zawodach wojewódzkich w Brzegu OSP Grudynia Wielka zajęła I miejsce zdobywając puchar dyrektora WZ PGR w Opolu. W tym okresie jednostka otrzymywała dużą pomoc miejscowego PGR-u. W roku 1967 Prezesem Zarządu OSP zostaje Marian SZWEDA Dyrektor PGR. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w czynie społecznym przystępują do budowy strażnicy na samochód.


W 1970r. w czynie społecznym wybudowany betonowy zbiornik p.poż o pojemności 600 m3 wody. W latach siedemdziesiątych jednostka ta osiągnęła największe sukcesy w zawodach strażackich i współzawodnictwie, a mianowicie trzy razy pierwsze i dwa razy drugie miejsce w wojewódzkich zawodach OSP przy PGR. W latach 1973/74 w warsztatach przyzakładowych przerobiono samochody cywilne dla potrzeb jednostek OSP powiatu Kozielskiego oraz przyczepu ciągnikowe dla potrzeb pożarnictwa. Wyróżniający się strażacy: Teichman Gerard, Kolenda Jan, Kolenda Henryk, Kasparek Zygfryd. W roku 1974 społeczeństwo wsi Grudynia Wielka, Grudynia Mała, Jakubowice za działalność na rzecz miejscowego środowiska w zakresie poprawy p.poż, czyny społeczne i z okazji jubileuszu 80-leia istnienia Jednostki OSP ufundowało sztandar. Z tej okazji odbyła się uroczystość, sztandar wręczał komendant Powiatowy Franciszek Szała. Odznaki wzorowych strażaków otrzymali: Siekiera Bernard, Bendig Jan, Bula Paweł.

W 1976 roku jednostka za bardzo dobre wyniki w wyszkoleniu została nagrodzona przez Komendę Wojewódzką samochodem bojowym STAR-25. W roku 1980 Komendantem Jednostki OSP zostaje wybrany NIEDZIELA Ryszard. W 1987r. strażacy przystępują do budowy nowej strażnicy o powierzchni 120m2 z pomieszczeniem na samochód bojowy, sprzęt pożarniczy oraz świetlicę. Strażnica została podłączona do zakładowej kotłowni.

20 września 1989 roku Jednostka otrzymała wóz bojowy Jelcz 008 ufundowany ze środków ówczesnego Kombinatu Ogrodniczego w Opolu, w skład którego wchodził zakład w Grudyni Wielkiej.

W 1989 roku opiekę nad sekcją młodzieżową sprawują: Siekiera Bernard i Siekiera Joachim. Działalności w OSP wyróżniają się: Wilczek Alojzy, Ejdys Andrzej, Siekiera Joachim, Niedziela Ryszard, Siekiera Norbert. W 1994 roku obchodzono 100-lecie powstania OSP Grudynia Wielka. Po uroczystej mszy obchody przeniesiono na boisko LZS. Wręczono liczne odznaczenia a następnie odbyły się gminne zawody strażackie. Duży sukces odniosła drużyna dziewczyn która zajęła I miejsce. Sukces ten powtórzyły na zawodach w Baborowie.

W 1995 roku na zawodach OSP z okazji 90-lecia OSP Ucieszków drużyna harcerska dziewczyn zajęła I miejsce.

1996r.
- 17.02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Wybór władz OSP
Zarząd:
Prezes- Marian Szweda
Naczelnik-Ryszard Niedziela
Wice prezes- Józef Bogusz
Z-ca naczelnika- Joachim Siekiera
Sekretarz- Jan Zgraja
Skarbnik- Marian Sadowski
Gospodarz- Andrzej Ejdys

- Zbiórka złomu na kwotę 600zł na rzecz parafii z okazji 100-lecia budowy kościoła w Grudyni Wielkiej. Udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 1 raz. Udział 2 sekcji w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym.

1997
- 14.03. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Rezygnacja ze stanowiska wieloletniego prezesa OSP druha Mariana Szweda. Zmiany w zarządzie:
Wybór nowego prezesa- Jan Zgraja
Wybór nowego sekretarza- Marek Zaczyk

- Zbiórka złomu na kwotę 1775zł. Udział OSP w akcjach usuwania skutków powodzi w miejscowościach: Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Maciowakrze oraz 2 razy Kędzierzyn- Koźle.
 - Udział 3 sekcji w zawodach sportowo- pożarniczych: Seniorzy M – II miejsce; MDP dziewczyn – II miejsce.

1998
- 16.01 . Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
- Udział 3 sekcji w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym.
Festyn w Maciowakrzu z okazji 80-lecia istnienie OSP na którym udekorowano medalami za udział w powodzi:

dh. Siekiera Joachim
dh. Niedziela Ryszard
dh. Bogusz Andrzej

Brązowe medale zasłużony dla pożarnictwa otrzymali:
dh. Sadowski Marian
dh. Ejdys Andrzej
dh. Behr Marcin
dh. Wochnik Henryk
dh. Zaczyk Marek

Odznakę wzorowego strażaka otrzymali:
dh. Zgraja Jan
dh. Borgusz Józef
dh. Seidel Hubert

1999
- 20.02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
- Zbiórka złomu na kwotę 1201zł. Udział 3 sekcji w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym. Udział OSP w 2 akcjach gaśniczo – ratowniczych.

2000
- 26.02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
- Udział 2 sekcji w zawodach sportowo – pożarniczych w Naczęsławicach na szczeblu gminnym.

2001
- 18.02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Wybór władz OSP
Zarząd:
Prezes: Zgraja Jan
Naczelnik: Siekiera Joachim
Wice prezes: Borgusz Józef
Wice naczelnik: Niedziela Ryszard
Sekretarz: Zaczyk Marek
Skarbnik: Sadowski Marian
Gospodarz: Ejdys Andrzej

- Udział 3 sekcji w zawodach sportowo – pożarniczych w Radoszowie. Udział w 2 akcjach gaśniczo – ratowniczych.

2003
- Udział 3 sekcji w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym. Jednostka uczestniczyła w akcjach ratowniczo – gaśniczych : Wyróżniono- Ejdys Andrzej, Siekiera Joachim, Niedziela Ryszard, Kusznik Zygfryd, Borgusz Andrzej. Zapadła decyzja o przeniesieniu siedziby remizy do pomieszczeń po byłym warsztacie; poczyniono pierwsze prace adaptacyjne.

2004
- 15.02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
- Zbiórka złomu ba kwotę 948zł.
- Udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych (6 razy); Wyróżniono- Ejdys Andrzej, Siekiera Joachim, Derdak Witold, Sadowski Marian, Zgraja Jan, Borgusz Piotr.
- Prace remontowe w nowej siedzibie OSP:
- Remont dachu, wykonanie instalacji elektrycznej, ocieplenie boksu na wóz bojowy

2005
- 19.02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
- Udział w zawodach sportowo – pożarniczych w Gościęcinie: Seniorzy M - I miejsce, Seniorzy K - II miejsce, MDP M - VI miejsce
- Udział w zawodach sportowo – pożarniczych w Kłodnicy na szczeblu powiatowym – Seniorzy M – V miejsce
- OSP uczestniczyła 5 razy w akcjach ratowniczo – gaśniczych: Wyróżnieni- Niedziele Ryszard, Ejdys Andrzej, Kusznik Zygfryd, Siekiera Joachim, Borgusz Andrzej, Borgusz Piotr

2006
- 15.01. Zebranie sprawozdawczo- wyborcze
Wybrano nowy zarząd OSP
Prezes- Józef Borgusz
Wice prezes- Zygfryd Kusznik
Naczelnik- Joachim Siekiera
Wice naczelnik- Ryszard Niedziela
Sekretarz- Marek Zaczyk
Skarbnik- Marian Sadowski
Gospodarz- Andrzej Ejdys

- Podjęto uchwałę o remoncie remizy oraz świetlicy przy OSP oraz organizacji zawodów gminnych w Grudyni Wielkiej.
- 11 czerwca 2006r. Zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym w Grudyni Wielkiej:
Seniorzy- I miejsce
Seniorzy K- III miejsce
MDP żeńska- III miejsce
MDP męska- II miejsce

- W 2006r

. zmarł długoletni działacz oraz członek OSP druh Rudolf Soloh
- Prace przy remoncie remizy oraz świetlicy wiejskiej przy OSP rozpoczęto w kwietniu 2006r. W remizie wykonano: bramę wjazdową, ocieplenie sufitu, wymiana okien, wykonanie wylewki betonowej, malowanie ścian i sufitów. Prace przy wykonaniu świetlicy: ocieplenie sufitów, wstawianie drzwi, wykonanie wylewki betonowej, postawienie ścianek działowych, wykonanie podłogi, położenie kafelek w sanitariatach i kuchni, położenie tynku mineralnego, wykonanie paneli ściennych, montaż instalacji elektrycznej oraz wodno-sanitarnej. Całkowity koszt materiałów zakupionych przez Urząd Gminy w Pawłowiczkach wynosi 50.000zł. Wszystkie prace remontowe prócz montażu okien i montażu paneli ściennych zostały zrobione w czynie społecznym przez miejscowych strażaków i mieszkańców. Wartość tych prac wyceniona została na 45.000zł. Prace zakończono w październiku 2006r. Uroczyste otwarcie odbyło się 14 października 2006r. Swoją obecnością na otwarciu zaszczycili nas: wójt Gminy Pawłowiczki Winfred Mleczko, wice wójt Helena Kochan oraz przedstawiciele prasy: „Nowa Trybuna Opolska” , „Echo Gmin” oraz Ci, którzy pracowali społecznie przy budowie remizy i świetlicy.

2008
W październiku 2008 nastąpiło otwarcie świetlicy

2009
W czerwcu 2009 świętowano jubileusz 115 lecia istnienia OSP Grudynia Wielka

2014-07-05 - Obchody 120-lecia OSP Grudynia Wielka

2019-06-09 - Jubileusz 125 lecia OSP Grudynia Wielka