Ochotnicza Straż pożarna w Grudyni Wielkiej

Beata Kwiatkowska
Prezes zarządu
Zygmunt Drobysz
Zastępca prezesa
Zygfryd Kusznik
Naczelnik
Tomasz Zaczyk
Zastępca naczelnika
Marek Siarkiewicz
Kronikarz
Anna Chałek
Skarbnik
Dariusz Kołek
Sekretarz
Andrzej Sandomierski
Gospodarz
Adam Ksoll
Członek zarządu

CEL DZIAŁANIA: 

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

DANE KONTAKTOWE:

Ochotnicza Straż Pożarna w Grudyni Wielkiej

Grudynia Wielka, ul. Kozielska 42

47-280 Pawłowiczki 

 

Tel. +48 - 605 - 218 560 

 

NIP 7491931035

KRS 0000031416

REGON 532191577

Beata Kwiatkowska
Prezes zarządu
Zygmunt Drobysz
Zastępca prezesa
Zygfryd Kusznik
Naczelnik
Tomasz Zaczyk
Zastępca naczelnika
Marek Siarkiewicz
Kronikarz
Anna Chałek
Skarbnik
Dariusz Kołek
Sekretarz
Andrzej Sandomierski
Gospodarz
Adam Ksoll
Członek zarządu

CEL DZIAŁANIA: 

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

DANE KONTAKTOWE:

Ochotnicza Straż Pożarna w Grudyni Wielkiej

Grudynia Wielka, ul. Kozielska 42

47-280 Pawłowiczki 

 

Tel. +48 - 605 - 218 560 

 

NIP 7491931035

KRS 0000031416

REGON 532191577